fbpx

Wybierz CAD -> Wyślij (kreśl)
Przed skorzystaniem z tych opcji program CAD musi być uruchomiony i musi być otwarty dowolny rysunek.

Zobacz: Zaznaczanie punktów

Po zaznaczeniu punktów, które mają być kreślone w rysunku CAD wybierz jedną z opcji dostępnych z listy rozwijanej.

Symbole (bloki) używając kodów – rysowane są symbole (MicroStation – celki, AutoCAD – bloki itp.). Symbole (bloki) muszą być zdefiniowane w rysunku. W MicroStation musi być dołączony do rysunku plik *.CEL zawierający celki odpowiadające użytym kodom. W programach CAD / DWG można też wskazać folder zawierający potrzebne bloki.

Aktywny symbol (blok) – należy wpisać nazwę symbolu (bloku) który zostanie użyty do wykreślenia punktów. Podobnie jak wyżej, symbol musi być zdefiniowany. W MicroStation pytanie o nazwę symbolu się nie pojawia – kreślona jest aktywna celka (komórka).

Predefiniowane bloki z atrybutami – Opcja dostępna dla platformy DWG. Umożliwia wysyłanie bloków i automatyczne uzupełnianie atrybutów bloków wartościami z tabeli (np numer punktu, kod). Możemy dodać własne bloki i zdefiniować sposób wypełniania atrybutów (zobacz przycisk Zarządzaj).

Share This