fbpx

W edytowalnej tabeli na karcie Kalibracja (pełny widok) widoczne są wszystkie punkty dostosowania.

Wszystkie wczytane punkty mają status użyty. Można to zmienić poprzez odznaczenie wiersza tabeli, odpowiadającemu eliminowanemu z dalszych obliczeń punktowi (klawisz F5).

Punktom można nadawać numery, przez wpisanie odpowiedniej cyfry w kolumnie nr punktu. Przypisanie numerów punktom nie ma żadnego wpływu na ostateczny wynik kalibracji. Numery są widoczne w tabeli raportu.

Kliknięcie prawego przycisku myszy w obrębie tabeli wywołuje menu podręczne, które pozwala na:
– wstawianie i kasowanie wierszy (Ctrl+W, Ctrl+K),
– zaznaczanie i odznaczanie wierszy (F5),
– kasowanie całej zawartości tabeli,
– wskazywanie wybranego punktu na rastrze,
– wskazywanie wybranego punktu na rysunku,
– wyszukiwanie największych odchyłek w punktach dostosowania.

Program KaliBronek umożliwia także szybkie sprawdzenie dokładności wyboru punktów dostosowania. Aby sprawdzić odpowiednie odchyłki (X, Y i XY), należy po wczytaniu współrzędnych punktów dostosowania:
– w polu nad tabelą wybrać metodę transformacji,
– obliczyć parametry transformacji (przycisk Dane kalibracji, funkcja Oblicz parametry transformacji).

Po kliknięciu przycisku OK, komunikatu zawierającego obliczone parametry transformacji, w tabeli pojawią się wartości odchyłek. Ich “wielkość” zostanie dodatkowo podkreślona przez natężenie koloru tła komórki.
Brak koloru oznacza małą odchyłkę. Najmocniejsze natężenie czerwieni oznacza odchyłki o wartościach maksymalnych.

Share This