Korekta wysokości anteny

Wybierz Narzędzia -> Korekta wysokości anteny... W tabelce wpisz nową wysokość anteny oraz określ dla jakich punktów wykonać korektę wysokości. Można wpisać różne wysokości dla różnych zakresów punktów jednocześnie.