Komunikat "należy odświeżyć raster"

Komunikat ten może pojawić się w czasie edycji rastrów przy pomocy KaliBronka. Aby uniknąć konieczności "ręcznego" odświeżania rastrów, w Ustawieniach CAD, na karcie IntelliCAD, można spróbować wyłączyć opcję: Wstawiaj rastry jako blok DXF. Wyłączenie tej opcji może jednak powodować problemy z wymiarami rastrów oraz zapamiętywaniem ich w rysunku (zależy od wersji IntelliCADa). Drugim sposobem ominięcia problemu, jest wyłączenie opcji Zastąp oryginalny plik podczas edycji rastra w Opcjach na karcie Ogólne (patrz wyżej).