fbpx

QuickGNSS


Jak wyświetlić mapę z pliku DXF

Na karcie POMIARY wybierz i przejdź na MAPY OFFLINE Aby wyświetlić mapę należy użyć przycisku DODAJ…, a następnie wybrać odpowiedni plik z pamięci urządzenia lub z zewnętrznych serwisów dyskowych w chmurze. Można dodać pliki...

Ustawienia NTRIP

Na karcie SPRZĘT wybierz USTAWIENIA NTRIP… UWAGA: Do obsługi poprawek z systemu stacji referencyjnych niezbędny jest ciągły dostęp do Internetu na urządzeniu z systemem Android. Profil – lista predefiniowanych profili zawierających...