fbpx


Konfiguracje w GoKarcie

Program GoKart umożliwia pracę w różnych konfiguracjach. Każda konfiguracja zawiera indywidualne ustawienia dotyczące skali mapy, rozwarstwienia, użytych bibliotek symboliki itp. Możliwe jest samodzielne tworzenie własnych konfiguracji oraz modyfikacja...

Struktura plików konfiguracji

Wszystkie pliki konfiguracyjne znajdują się w specjalnym folderze “Cfg”. Folder ten jest wspólny dla wszystkich użytkowników komputera. Jego standardowa lokalizacja w systemie jest różna, w zależności od wersji Windows. Windows XP:...