fbpx

KaliBronek – lista zmian

v2023.11

28.11.2023
– Udoskonalono mechanizm rozpoznawania platform CAD
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2023

06.02.2023
Pobierz KaliBronek v2023 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2023 (32 bit)

– Udoskonalono łączenie rastrów obróconych
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2022.7

28.07.2022
Pobierz KaliBronek v2022.7 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2022.7 (32 bit)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2022

29.03.2022
Pobierz KaliBronek v2022 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2022 (32 bit)
– Udoskonalono mechanizm łączenia rastrów
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2021.8

19.08.2021
Pobierz KaliBronek v2021.8 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2021.8 (32 bit)
– Dodano możliwość kalibrowania rastra z użyciem transformacji Helmerta bez potrzeby generowania nowego pliku rastrowego (dla platform CAD   obsługujących obrót rastra)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Inne udoskonalenia

v2021

11.05.2021
Pobierz KaliBronek v2021 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2021 (32 bit)
– Automatyczne wczytanie punktów dostosowania po “Szybkiej kalibracji na siatkę”
– Zapamiętywanie ostatnio użytego modelu transformacji
– MicroStation: poprawione działanie w DWG Work Mode
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2020.10

14.10.2020
Pobierz KaliBronek v2020.10 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2020.10 (32 bit)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2020.8

07.08.2020
Pobierz KaliBronek v2020.8 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2020.8 (32 bit)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Dodano przycinanie rastrów wielobokiem
– Dodano możliwość użycia elementu wskazanego na rysunku (polilinia, wielobok) do edycji rastrów

v2020

07.02.2020
Pobierz KaliBronek v2020 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2020 (32 bit)
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Dodano możliwość przycinania rastrów obróconych
– Poprawiona obsługa GeoTIFF
– Dodano niemiecką wersję językową

v2019.9

09.09.2019
Pobierz KaliBronek v2019.9 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2019.9 (32 bit)
– W oknie ustawień kalibracji dodano opcję “Zastąp raster źródłowy”
– W menu kontekstowym tabelki na karcie “Kalibracja” dodano polecenie “Usuń z rysunku ostatnio pobrane linie”
– Dodano włoską wersję językową

v2019

19.05.2019
Pobierz KaliBronek v2019 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2019 (32 bit)
– Pierwsza wersja pod marką Cubic Orb
– Nowy, elastyczny system licencjonowania
– Nowy, udoskonalony mechanizm aktywacji licencji
– Udoskonalone mechanizmy odczytu i zapisu plików rastrowych
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD

v2.2.4

24.05.2018
Pobierz KaliBronek v2.2.4 (64 bit)
Pobierz KaliBronek v2.2.4 (32 bit)
– Program dostosowany do ARES Commander
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2.2

30.10.2017
– Wyeliminowanie ograniczeń pamięci dzięki wprowadzeniu wersji 64 bitowej
– Poprawione zarządzanie pamięcią w wersji 32 i 64 bitowej – lepsze działanie konwerterów
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD, w tym ZwCAD 2018 i GstarCAD 2018

v2.1.3

02.07.2017
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym ZwCAD 2017, progeCAD 2017/2018

v2.1.1

15.10.2016
– Istotne poprawki dla użytkowników MicroStation v8/2004/XM/v8i

v2.1

14.09.2016
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym MicroStation Connect Edition
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2.0

19.08.2015
– Odświeżony wygląd
– Przebudowany interfejs głównego okna programu, z możliwością przełączenia do klasycznego interfejsu (jak w KaliBronku v1)
– Rozbudowany Manager rastrów z łatwym dostępem do wszystkich funkcji edycji rastra
– Edycja wielu rastrów jednocześnie
– Edycja fragmentu lub całego rastra w zewnętrznym edytorze, możliwość wyboru edytora
– Nowa funkcja edycyjna usuwająca ślad po docięciu do ramki sekcyjnej
– Funkcja cofania ostatniej zmiany edycyjnej
– Hurtowa konwersja rastrów, w tym zmiana formatu pliku, głębi kolorów oraz kompresji
– Łączenie (sklejanie) zaznaczonych rastrów w jeden raster
– Funkcja hurtowego “prostowania” (resamplingu) obróconych rastrów
– Zoom do rastra
– Zaznaczanie rastrów prostokątem lub przez wskazanie punktu na rysunku CAD
– Funkcja otwierania folderu Eksploratora Windows z lokalizacją pliku wraz georeferencjami dla zaznaczonych rastrów
– Funkcja odłączania rastrów wraz z wykasowaniem z dysku rastrów i georeferencji
– Obsługa odczytu georeferencji GeoTIFF, GEO, WordFile
– Obsługa zapisu georeferencji GeoTIFF, TAF, WordFile i DXF
– Wczytywanie wielu rastów georeferencyjnych jednocześnie (również metodą “przeciągnij i upuść”)
– Wyszukiwanie na dysku rastrów georeferencyjnych dotyczących wskazanego obszaru
– Udoskonalone narzędzie szybkiej kalibracji na siatkę, z automatycznym obliczaniem ilości krzyży
– Możliwość ustawienia nieproporcjonalnej siatki w narzędziu szybkiej kalibracji
– Nowe modele transformacji: dwuliniowa, bikubiczna
– Funkcja odszukiwania w tabelce punktu dostosowania wskazanego na rysunku
– Możliwość kalibracji do obróconego rastra o optymalnej lub zadanej rotacji
– Możliwość automatycznego zapisywania raportu z kalibracji razem w rastrem skalibrowanym (w Opcjach)
– Ikona “Informacje o rastrze” wyświetlająca szczegółowe informacje na temat rastra
– Funkcja podglądu rastra
– Funkcja “Kopiuj ścieżkę do schowka”
– Skanowanie rastra z podglądem i możliwością obrotu o 90 stopni, przed wstawieniem do rysunku
– Hurtowa zmiana koloru, przezroczystości oraz widoczności rastra (jako cechy) w rysunku CAD
– Program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD
– Pełna zgodność z Windows 8.1, koniec wsparcia dla systemów Windows starszych niż Windows XP

Usprawnienia dotychczasowych funkcji:
– Edycja rastrów (poza przycinaniem) nie powoduje utraty cech rastra w rysunku CAD. Zachowane są cechy rastra oraz obwiednie (i maski) wycięcia
– Poprawiona obsługa WordFile w MicroStation v8* (usunięte ograniczenie polegające na automatycznym tworzeniu WordFile)
– Poprawiona obsługa wstawiania rastra przy nietypowych ustawieniach dołączeń w MicroStation v8*
– Podczas ręcznego wskazywania punktów dostosowania, kreślone są linie o zdefiniowanych i zapamiętywanych cechach (warstwa, kolor, grubość, styl)
– Możliwość określenia wielkości plamki w funkcji odszumiania
– Zapamiętywanie ostatnio użytej skali mapy

v1.94

24.11.2013
Pobierz KaliBronek v1.94
– Program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD

v1.93

07.12.2012
– Poprawione wykrywanie Bricscad v13, MicroStation v7 i AutoCAD LT z Cadsta Max

v1.92

26.11.2012
– Współpraca z progeCAD 2013 i Bricscad v13
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v1.91

12.08.2012
– Współpraca z ZwCAD+
– Możliwość kreślenia podziału sekcyjnego za pomocą “Generatora siatki”
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v1.9

28.05.2012
– Możliwość kalibrowania rastrów „obróconych”
– Karta „Manager” jest teraz dostępna w AutoCAD i IntelliCAD
– Wstawianie wielu rastrów georeferencyjnych  w AutoCAD i IntelliCAD
– Możliwość zapisywania georeferencji dla grupy zaznaczonych rastrów za pomocą jednego przycisku na karcie Manager
– Poprawiona stabilność działania w AutoCAD oraz IntelliCAD
– Wiele poprawek i udoskonaleń

v1.889

09.12.2011
– Lepsza współpraca z 32/64bit AutoCAD/Civil 2010-2012, progeCAD 2011, ZWCAD 2011 i 2012, GstarCAD 2011 i 2012, Bricscad V12
– Edycja rastra: wycinanie wielobokiem
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń

v1.888

26.02.2011
– Lepsza współpraca z GstarCAD 2010 i 2011, ZwCAD 2010 i 2011, AutoCAD 2010 i 2011
– Nowe narzędzie do odszumiania rastrów czarno-białych
– Opcjonalne dociąganie do ramki podczas przycinania rastra
– Opcjonalne automatyczne zapisywanie georeferencji
– Automatyczna aktywacja programu przez internet

v1.887

06.09.2010
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.886

v1.886

08.08.2010
– Współpraca z GstarCAD 2010 i ZwCad 2010
– Dodana obsługa układu lokalnego Warszawy
– Dodana możliwość przerywania operacji takich jak kreślenie siatki bądź „Szybka kalibracja”

v1.885

14.02.2010
– Dostosowanie programu do pracy w Windows 7
– Poprawione działanie z Bricscad v10
– Dodana opcja sprawdzania aktualizacji programu
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.884

v1.884

06.11.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.883

v1.883

22.07.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.882

v1.882

05.05.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.881

v1.881

16.03.2009
– dodano wersję anglojęzyczną i możliwość lokalizacji programu
– nowa opcja umożliwiająca wyłączenie zastępowania orginalnych plików rastrowych podczas edycji

v1.871

04.01.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.87

v1.87

19.11.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.86

v1.86

20.10.2008
– Wprowadzono obsługę CorelDRAW i Corel DESIGNER

v1.85

08.10.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.84

v1.84

21.07.2008
– Wprowadzono automatyczne wykrywanie platformy CAD
– Wprowadzono częściową obsługę TurboCAD

v1.83

20.01.2008
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.82

v1.82

11.11.2007
– Wprowadzono obsługę Bricscad V8
– Dodano funkcję eksportu rastra
– Dodano obsługę skanera
– Dodano okno “Opcje”

v1.81

17.06.2007
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.8

v1.8

03.04.2007
– Dodano opcję automatycznego wyboru optymalnej metody transformacji.
– Wprowadzono obsługę MicroStation XM, DesignCAD, AutoCAD LT +LT Extender
– Wprowadzono obsługę siatek krzyży w układach 2000, Gromnik
– Dodano SDK

v1.791

22.06.2006
– Wprowadzono obsługę aktywacji za pomocą plików licencyjnych
– Poprawiono formularz aktywacji

v1.79

17.05.2006
– Wprowadzono opcję cofania zmian po edycji rastra

v1.78

23.04.2006
– Umożliwiono wycinanie i przycinanie rastrów

v1.77

16.03.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.77

v1.76

16.03.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.76

v1.75

11.02.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.74

v1.74

07.02.2006
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.73

v1.73

09.12.2005
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.71

v1.71

19.20.2005
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.7

v1.7

01.09.2005
– Wprowadzono obsługę IntelliCAD oraz Bentley Redline
– Dodano kartę “Manager” dla MicroStation/Redline
– Dodano obsługę georeferencji
– Umożliwiono wykonanie inwersji rastra z zapisem do pliku

v1.6

21.06.2005
– Umożliwiono bezpośredni zapis do formatu TIF oraz JPG
– Znacznie przyśpieszono proces tworzenia rastra
– Ulepszono obsługę obrazów 24-bitowych

v1.5

13.03.2005
– Wprowadzono obsługę AutoCAD

v1.4

28.02.2005
– Dodano transformację afiniczną drugiego rzędu
– Usunięto błędy pojawiające się podczas używania transformacji afinicznej pierwszego rzędu

v1.3

02.02.2005
– Dodano “szybką kalibrację na siatkę krzyży”

v1.2

02.01.2005
– Wprowadzono możliwość obliczania parametrów siatki na podstawie godła mapy

v1.1

16.12.2004
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.0

v1.0

20.09.2004
– Pierwsza wersja programu dla MicroStation V7

 

Obecnie program KaliBronek można zakupić jedynie za pośrednictwem Gis2Cada. Pełna oferta programu znajduje się na stronie sklepu.

W przypadku wystąpienia chęci kontaktu z pomocą techniczną Cubic Orb, zachęcamy do kontaktowania się za pośrednictwem maila biuro@cubicorb.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu