Edycja punktów dostosowania

W edytowalnej tabeli na karcie Kalibracja (pełny widok) widoczne są wszystkie punkty dostosowania. Wszystkie wczytane punkty mają status użyty. Można to zmienić poprzez odznaczenie wiersza tabeli, odpowiadającemu eliminowanemu z dalszych obliczeń punktowi (klawisz F5). Punktom można nadawać numery, przez wpisanie odpowiedniej cyfry w kolumnie nr punktu. Przypisanie numerów punktom nie ma żadnego wpływu na ostateczny wynik kalibracji. Numery są widoczne w tabeli raportu. Kliknięcie prawego przycisku myszy w obrębie tabeli wywołuje menu podręczne, które pozwala na: - wstawianie i kasowanie wierszy (Ctrl+W, Ctrl+K), - zaznaczanie i odznaczanie wierszy (F5), - kasowanie całej zawartości tabeli, - wskazywanie wybranego punktu na rastrze, - wskazywanie wybranego punktu na rysunku, - wyszukiwanie największych odchyłek w punktach dostosowania. Program KaliBronek umożliwia także szybkie sprawdzenie dokładności wyboru punktów dostosowania. Aby sprawdzić odpowiednie odchyłki (X, Y i XY), należy po wczytaniu współrzędnych punktów dostosowania: - w polu nad tabelą wybrać metodę transformacji, - obliczyć parametry transformacji (przycisk Dane kalibracji, funkcja Oblicz parametry transformacji). Po kliknięciu przycisku OK, komunikatu zawierającego obliczone parametry transformacji, w tabeli pojawią się wartości odchyłek. Ich "wielkość" zostanie dodatkowo podkreślona przez natężenie koloru tła komórki. Brak koloru oznacza małą odchyłkę. Najmocniejsze natężenie czerwieni oznacza odchyłki o wartościach maksymalnych.