Dostosowanie mapy do wczytanej konfiguracji

Wybierz Narzędzia -> Przetwarzanie mapy -> Dostosuj mapę do wczytanej konfiguracji. Narzędzie służy do automatycznego dostosowania mapy do aktualnie wczytanej konfiguracji. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy gotową mapę wykonaną programem GoKart skonwertować do innej skali. Narzędzie analizuje elementy na podstawie nazw warstw oraz typów elementów. Jeżeli nazwa warstwy i typ elementu mają swój odpowiednik w aktualnie wczytanej konfiguracji, to zostaną mu nadane odpowiednie cechy (kolor, grubość, styl linii, wysokość tekstu, nazwa symbolu), zgodnie z wczytaną konfiguracją.