Automatyczne kartowanie i obsługa współrzędnych

Na karcie Współrzędne wybierz Dołącz, aby podłączyć plik ze współrzędnymi. Do poprawnego działania jest wymagane zainstalowanie programu GeoView (do tego celu wystarczy wersja bezpłatna udostępniana na naszej stronie www.swiatwebmasterow.pl/cubicorb) Przycisk Robocze... umożliwia wczytanie do rysunku współrzędnych z zaznaczonych tabel, w postaci numerów punktów i rzędnych, z punktem wstawienia odpowiadającym współrzędnej punktu. Tak przygotowane teksty posłużą nam do kreślenia mapy - należy się snapować do punktu wstawienia tekstu. Teksty są kreślone zgodnie z ustawieniami na karcie Opcje -> Konfiguracja. Za pomocą paska narzędzi Współrzędne robocze możemy powiększać i pomniejszać napisy oraz włączać i wyłączać warstwy na których są umieszczone. Automatyczne kartowanie na podstawie kodów Przycisk Importuj... uruchamia proces automatycznego tworzenia mapy na podstawie kodów punktów z zaznaczonych tabel współrzędnych. Jeśli kodowanie współrzędnych jest zgodne z aktualną konfiguracją, program spróbuje wykreślić mapę - symbole, linie, opisy i rzędne. Zobacz:
Automatyczne kartowanie GML - współrzędne ze schowka 1. Skopiuj punkty do schowka. 2. Przejdź do karty Kreślenie. Na mapie wkreśl jeden wybrany element (np. właz okrągły). 3. Uzupełnij atrybuty w oknie atrybutów. Z listy rozwijanej Kreśl kolejne wybierz Kreśl kolejne wg współrzędnych ze schowka. Na podstawie współrzędnych ze schowka do rysunku CAD zostaną wkreślone elementy o atrybutach zgodnych z pierwszym wkreślonym elementem. Zobacz: Zaznaczanie punktów w programie GeoView.