fbpx

Zmiany w GML po wprowadzeniu nowych rozporządzeń

W 2021 roku znowelizowano rozporządzenia dotyczące baz danych, które składają się na mapę zasadniczą. Jeden z ważniejszych zapisów to ustanowienie od 1 stycznia 2022r. formatu GML jako jedynego dopuszczalnego formatu wymiany danych...

Dlaczego licencje czasowe są korzystniejsze niż wieczyste?

Geodeci i geodetki korzystają na co dzień w swojej pracy z różnego rodzaju specjalistycznego oprogramowania – zarówno przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych jak i w pracach kameralnych. Oprogramowanie może być udostępniane...

Format GML w praktyce

W 2020 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych, według którego do końca ubiegłego roku każdy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinien był wprowadzić format GML jako główny...

Bezpłatne programy od Cubic Orb

Oprócz dostarczania profesjonalnego oprogramowania geodezyjnego w postaci programów GoKart, KaliBronek, Wms2Cad, QuickGNSS, GeoView, TranMap oraz RawGNSS, firma Cubic Orb postanowiła zaopatrzyć swoich użytkowników w dodatkowe narzędzia wspomagające...